Galvenie ieguvumi no termiņnoguldījuma, izmantojot SmartDeposit.

Termiņnoguldījums ir ērts un drošs naudas uzkrāšanas veids ar fiksētu peļņu nesošu procentu likmi.

Galvenie ieguvumi no termiņnoguldījuma

Icons / 24 / interest Created with Sketch.

Termiņnoguldījums ir ērts un drošs naudas uzkrāšanas veids ar fiksētu peļņu nesošu procentu likmi.

Icons / 24 / interest Created with Sketch.

Pirms aktīvā termiņnoguldījuma līguma beigu datuma, Jūs varat noslēgt jaunu līgumu par pamatsummas ar uzkrātajiem procentiem izvietošanu jaunā termiņnoguldījumā, pašam neveicot naudas ieskaitīšanu termiņnoguldījuma kontā.

Icons / 24 / lock Created with Sketch.

Termiņnoguldījums ļauj Jums precīzi noteikt to, kad un cik lielu peļņu termiņa beigās Jūs iegūsiet.

Icons / 24 / safe Created with Sketch.

Jūsu noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu. Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir 100 000 EUR katram noguldītājam.

Icons / 24 / high-interest Created with Sketch.

SmartDeposit termiņnoguldījums piedāvā augstākas procentu likmes nekā tradicionālie krājkonti.

Icons / 24 / calendar Created with Sketch.

Jo ilgāks ir termiņnoguldījuma termiņš, jo augstāka ir procentu likme.

Vai jums ir vēl jautājumi?

Apmeklējiet sadaļu Biežāk uzdotie jautājumi vai sazinieties ar mums, lai saņemtu atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem.

We use cookies

Functional cookies description

Statistic cookies description

Marketing cookies description

Further information regarding cookies is available here