Biežāk uzdotie jautājumi

Par termiņa depozītu

Kas var izmantot SmartDeposit platformu termiņnoguldījumu izvietošanai?

Icons / 24 / drop Created with Sketch.

SmartDeposit platforma ir radīta Latvijas rezidentiem - rīcībspējīgām personām, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām ir vismaz viens aktīvs konts kādā no Latvijas bankām.

Ja Jums ir konts AS Expobank, lūdzu, sazinieties ar banku, zvanot pa tel. nr. +371 67043534 vai rakstot uz info@expobank.eu 

Kas var izmantot SmartDeposit platformu termiņnoguldījumu izvietošanai?

Icons / 24 / drop Created with Sketch.

SmartDeposit platforma ir radīta Latvijas rezidentiem - rīcībspējīgām personām, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām ir vismaz viens aktīvs konts kādā no Latvijas bankām.

Ja Jums ir konts AS Expobank, lūdzu, sazinieties ar banku, zvanot pa tel. nr. +371 67043534 vai rakstot uz info@expobank.eu 

Kā es varu izvietot termiņnoguldījumu, izmantojot SmartDeposit platformu?

Icons / 24 / drop Created with Sketch.

Lai izvietotu temiņdepozītu, Jums ir jāaizpilda anketa, jāiziet neklātienes personas identifikācija, kā arī attālināti jānoslēdz līgums par termiņnoguldījuma izvietošanu.

Vai SmartDeposit tiešām ir 100% attālināts pakalpojums?

Icons / 24 / drop Created with Sketch.

Jā, pakalpojums ir pilnībā pieejams attalināti. Jums nebūs nepieciešams ierasties klātienē bankā, lai to saņemtu un izmantotu.

Kāda ir minimālā termiņnoguldījuma summa?

Icons / 24 / drop Created with Sketch.

Termiņnoguldījuma summa, ko Jūs varat izvietot, izmantojot SmartDeposit platformu, ir no 500 līdz 15 000 eiro.

Vai es varu izvietot termiņnoguldījumu, kas ir lielāks, nekā 15 000 eiro?

Icons / 24 / drop Created with Sketch.

Ja vēlaties izvietot termiņnoguldījumu, kas pārsniedz 15 000 eiro, lūdzu, sazinieties ar AS Expobank Klientu apkalpošanas daļu, zvanot par tel. nr. +371 67043534 vai rakstot uz info@expobank.eu

Kādā valūtā ir iespējama termiņnoguldījuma izvietošana, izmantojot SmartDeposit platformu?

Icons / 24 / drop Created with Sketch.

SmartDeposit platforma ir paredzēta termiņnoguldījumu izvietošanai tikai eiro valūtā.

Ja vēlaties izvietot termiņnoguldījumu USD un RUB, lūdzu sazinieties ar bankas Klientu apkalpošanas daļu, zvanot pa tel. +371 67043534 vai rakstot uz info@expobank.eu

Vai uz SmartDeposit platformā noguldīto termiņnoguldījumu attiecināma valsts garantētā atlīdzība?

Icons / 24 / drop Created with Sketch.

Attiecībā uz SmartDeposit platformu tiek piemērota LR Noguldījumu garantiju likumā paredzētā garantētā atlīdzība noguldījuma un uzkrāto procentu apmērā (bet ne vairāk kā 100 000 EUR) vienam noguldītājam. Ja Jums ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu.

Vai es varu saņemt noguldītos līdzekļus pirms termiņa beigām?

Icons / 24 / drop Created with Sketch.

Saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto, 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas Jums ir tiesības atteikties no SmartDeposit platformas pakalpojuma un atgriezt noguldītos līdzekļus.

Ja vēlaties saņemt ieguldītos līdzekļus pēc LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktā termiņa, jāņem vērā, ka uzkrātie procenti netiks izmaksāti, kā arī tiks piemērota soda nauda 1% no ieguldītās summas apmērā.

Vai es varu pagarināt mana noguldījuma termiņu?

Icons / 24 / drop Created with Sketch.

Automātiskā termiņnoguldījuma pagarināšana SmartDeposit platformā nav iespējama, taču Jums ir iespēja izvietot jaunu termiņdepozītu, noslēdzot jaunu līgumu.

Kāda ir ieguldīto līdzekļu un procentu izmaksas kārtība?

Icons / 24 / drop Created with Sketch.

Termiņnoguldījuma pamatsumma un uzkrātie procenti tiek izmaksāti tikai termiņa beigās, pirms tam ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apmērā.

Kam pieder SmartDeposit platforma?

Icons / 24 / drop Created with Sketch.

SmartDeposit ir AS Expobank izveidotā tiešsaistes platforma, kas ir paredzēta termiņnoguldījumu no 500 līdz 15 000 eiro izvietošanai tiešsaistē, neapmeklējot bankas biroju.

AS Expobank ir viena no vecākajām bankām Latvijā, tā dibināta 1991. gadā. Bankas pamatvirziens ir Latvijas uzņēmumu kreditēšana, savukārt piedāvātais bonuss privātpersonām ir pievilcīgi procenti par depozītnoguldījumiem. Sīkāka informācija bankas mājaslapā – www.expobank.eu

Vai es varu saņemt arī citus AS Expobank pakalpojumus, izmantojot SmartDeposit platformu?

Icons / 24 / drop Created with Sketch.

SmartDeposit platforma ir paredzēta tikai termiņnoguldījumu izvietošanai. Taču Jums ir iespēja pieteikties citiem AS Expobank pakalpojumiem, sazinoties ar bankas Klientu apkalpošanas daļu  – tel.nr. +371 67043534 . e-pasts info@expobank.eu

Neatradāt atbildi uz savu jautājumu?

Sazinieties ar mums

We use cookies

Functional cookies description

Statistic cookies description

Marketing cookies description

Further information regarding cookies is available here